Major Promoter Share Holder Print
 • Keshav Prasad Ghimire
 • Binod Kumar Khandelwal
 • Bissu Prasad Subedi
 • Binay Raj Pokhrel
 • Dr. Bindita Kumari Lamichhane
 • Dr. Dharma Dutta Subedi
 • Dr. Binita Subedi
 • Ram Kumar Lamichhane
 • Shila Kumari Dhungana
 • Murali Prasad Upadhyaya
 • Gita Upreti
 • Jyoti Bahadur K.C.
 • Mahavir Prasad Roongta
 • Nila Sharma
 • Ganesh Dhakal
 • Bharat Raj Pokhrel
 • Manisha Shrestha
 • Kanhaiya Prasad Dhakal
 • Mukti Bodh Neupane
 • Raj Kumar Niraula
 • Bipin Raj Pokhrel